Wat moet je weten over handhaving wet natuurbescherming?

Voor de wet natuurbescherming geldt dat ze al enige tijd in werking is. Dit heeft als gevolg dat er vandaag de dag meer aandacht kan worden besteed aan handhaving wet natuurbescherming. De bouwsector is uiteraard een zeer bloeiende sector en dat is goed, want het is belangrijk voor onze economie. Dit gezegd hebbende geldt zowel voor bouwen en verbouwen als isoleren of asbest verwijderen dat er overal tegen beschermde soorten en hun verblijfplaatsen aan kan worden gelopen. Op vlak van toezicht en handhaving zijn er verschillende verantwoordelijkheden. Deze zijn er onder meer voor de hieronder terug te vinden partijen:

  • De gemeentelijke toezichthouders;
  • De provinciale toezichthouders; 

Eventueel kan er hiervoor ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde uitvoeringsdiensten. In ieder geval, ben jij geïnteresseerd om meer te weten te komen over handhaving wet natuurbescherming? Lees dan zeker nog de hieronder aanwezige informatie verder door. 

Wat dien je in eerste instantie te weten over de naleving van handhaving wet natuurbescherming?

Voor de handhaving wet natuurbescherming geldt dat er onder meer voor is bepaald welke bestuursorganen er belast zijn met het toezicht op de naleving. Bovendien zijn er ook nog tal van andere zaken bepaald. Het gaat hierbij dan meer bepaald om de volgende:

  • De verschillende handhavingsinstrumenten waarvan sprake is; 
  • Wanneer het handhavingsregime van de Wabo van kracht is;

Voor heel wat mensen geldt dat ze vandaag de dag nog steeds niet weten wanneer ze nu precies te maken krijgen met deze wet. Dat is in principe altijd het geval wanneer er sprake is van een activiteit, plan of project waarbij je te maken kan krijgen met bijvoorbeeld bomen of beschermde plant- en diersoorten. Ook wanneer er sprake is van zogenaamde Natura 2000-gebieden is dat iets om rekening mee te houden. Dit niet in het minst omdat de handhaving wet natuurbescherming zoals al aangehaald vandaag de dag een flink stuk ernstiger is dan in het verleden het geval was. 

Hoe weet je welke voorwaarden ervoor jou gelden?

Ondanks het feit dat de handhaving wet natuurbescherming vandaag de dag dus heel wat belangrijker is in vergelijking met het verleden spreekt het voor zich dat er nog heel wat onduidelijkheid over bestaat. Die onduidelijkheid is eigenlijk nergens voor nodig. Er zijn namelijk verschillende checklists in het leven geroepen die duidelijk maken met welke voorwaarden of eisen je precies rekening dient te houden. Het gaat hierbij om de volgende checklists:

  • De checklist voor beschermde plant- en diersoorten;
  • De checklist voor gebiedsbescherming;
  • De checklist voor het kappen van bomen;

Wanneer het vermoeden bestaat dat er een bepaalde vergunning dient te worden aangevraagd is het altijd een interessante keuze om dit even kort te sluiten met de gemeente waarin je woonachtig bent. Op deze manier kan immers worden voorkomen dat je op een bepaald moment in de toekomst voor vervelende verrassingen komt te staan. Het is namelijk zeker dat de handhaving wet natuurbescherming in de toekomst alleen maar nog meer zal verstrengen. Is het één en ander over de handhaving van deze wet bij jou nog niet helemaal duidelijk? In dat geval is het dus zeker van belang om dit even goed te bespreken met de gemeente of stad waarin je woonachtig bent.

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *